Categories
Commentaries Medium-Filipino Short Stories

Ang Katutubo at ang Bentilador

May isang katutubo na first time na nakarating sa sibilisasyon.  Manghang-mangha siya sa kanyng nakita.  Na-curious siya sa isang bentilador.  Lalo na nang ito ay umandar at umikot.  Pilit niyang hinabol ang hangin na naggagaling sa bentilador.  Di nagtagal siya ay napagod at tumigil siya paghabol.  Naupo na lang siya sa isang tabi at hinintay na lang na bumalik sa kanya ang hangin.  Lalo siyang namangha at kanyang nasabi:  “Galing-galing, minsan sa iyo minsan sa akin!”

Iyan ang kwento ng isang katutubo at ng isang bentilador!

Ikaw?

Isa ka bang katutubo?

O isa kang bentilador?

Categories
Commentaries Medium- English

void

gif for avatar used on Webpages/Weblogs
Image via Wikipedia

Sometimes, one must feel the emptiness.  No thoughts as if his brain is a vacuum. No emotions as if his face is a white canvas.  Catatonic movements.  Soliloquy.  The thin line between sanity and insanity.

But if he manages it wisely.  The most innovative ideas emerge.  His brain accepts anything without prejudice.  His face open to all the colors of the palette.  His motors ready to fully convert his potentials to kinetics.