Categories
Medium-Filipino Poems Random Thoughts

04 December 2011, One Rainy Sunday Morning

Ako’y maagang gumising

Upang magdilig ng halaman

Nang ang hardin ay tunguhin

Ay aking napag-alaman

Ang langit ay kay dilim

At kay lakas ng ulan

Di na kakailanganin

Ang balde’y itago na lamang

Silid ay muling pasukin

At bumalik sa higaan

Ang buhay ay sadyang ganyan

Kailangang lumihis sa nakasanayan

Kapag sobra na ang lahat

Huwag nang ipagpilitan

Mawawalan lang ng saysay

Ang pinaghirapan

Malulunod lamang siya

At isusuka ka lamang

Ang aking tula ay tagalog

Maiba naman

Masayang paggising

Magandang Umaga Bayan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s