Categories
Medium-Filipino Poems

Nganga

Bunganga na nakanganga

Nakatunganga, parang tanga

Panga na parang banga

Tinga ng linga, nakasunga

Singa lang ang pahinga

Sa pagnganga, nganga, nganga

Sanga-sangang bunga

Bungang sanga-sanga

Kung anu-anong sumasalingatngat

Sa ampaw na utak-biya

Sanga-sangang bunganga

Bungangang sanga-sanga

Kung anu-anong pumapasok at lumalabas

Sa butas ng tainga

Palinga-linga

Patunga-tunganga

Tumatakbo ang oras

Nang walang ginagawa

Kung hindi ngumanga

Nganga, nganga, nganga

Bukas o makalawa

Sisimulan ko na

Maghanap ng trabaho

At nang may magawa

Gamitin ang utak, kamay at paa

At nang maging abala

Hindi puro nganga

Weh, di nga?