Categories
Medium- English Medium-Filipino Photoblog

Helikopter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang larawang ito ay nagwagi ng: